Reign of Kings Admin-commands

Du må være lagt inn som admin for at admin-commands skal fungere.

Les denne guiden for å se hvordan du gjør deg selv til admin på din Reign of Kings-server.Offisielle Admin-commands pr. Mars 2015Command Description
/ban [userName] (days|reason) Bans the desired player from the server. You can set the number of days and/or reason
/banlist (userName) Lists the users that have been banned. Optionally via username
/bettergui Switches the in-game gui to its alternative
/build [sphere|cube] (radius) (material) Creates a shape out of blocks
/butcher (radius) ("silent") Kills all monsters and critter in a radius
/clearinv (userName) Clears your inventory or (username)
/config Modify the server configuration
/fly (userName) Toggles fly mode for yourself or (username)
/give [item] [amount] (userName) Gives a specified [amount] of an [item] optionally to (username)
/giveall Gives max of every item available
/godmode (username) Enables godmode for yourself or (username)
/heal (username) Heals yourself or (username)
/hydrate (username) Hydrates yourself or (username)
/instantbuild Toggles instant building for the local player
/itemlist Lists out the names of all of the items. For use with /give
/kick [username] Kicks the specified player from the server
/killall (radius) ("silent") Kills all entities in a radius from you. Chests are not destroyed
/list Displays a list of online players
/nosecurity Toggles security on or off
/notice [message] Shows a message from the server
/nourish (username) Nourishes yourself or (username)
/permissions Virker ikke i alpha pr. mars-2015
/popup [message] Shows a popup message to all players
/question [message] Shows a popup to all players with a yes or no question
/say [username] [message] Forces [username] to say a [message]
/shutdown Saves and stops the server
/stophunger [username] Stops hunger on yourself or [username]
/stopthirst [username] Stops thirst on yourself or [username]
/time Controls the worlds time. Use a /help time for full list
/tp [x] [z] Teleports user to desired location. Defaults to 0,0
/unban [username|index] Unbans the desired player on the server
/videofly Toggles flying camera mode
/weather Changes the weather for the world Use a /help weather for full list
  • 0 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Relaterte artikler

Hvordan gjør jeg meg selv til admin på min RoK-server?

- Logg inn på game-panelet og klikk Configuration Files- Klikk [Text Editor] på filen...

Hvordan installerer jeg plugins på min Reign of Kings server?

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kjører Oxide / uMod og legger inn plugins på din...

Hvordan koble til serverens FTP-område med en FTP-klient

Denne artikkelen beskriver hvordan du kobler til din spillservers FTP-område ved hjelp av en...

Automatisk oppdatering av server

Du kan manuelt oppdatere din gameserver ved å klikke på "Oppdater Server"-knappen i Game Panelet....

Game Panel | Legge til underbruker

Om du ønsker å gi en venn tilgang til din spillservers kontrollpanel, kan du legge hen inn...

Powered by WHMCompleteSolution