Valheim | Admin commands

NB - Før du kan utføre admin commands på din Valheim-server, må du først legge deg selv til som admin. Følg stegene i denne guiden for å gjøre deg selv til admin.


OBS: Enkelte admin-kommandoer vil ikke fungere på en dedikert server, og er kun fungerende når du spiller singleplayer eller hoster en lokal server på din egen PC.

For å teste at admin-tilgangen din er opprettet riktig, kan du trykke F5 inne i spillet og skrive Save. Om serveren svarer "Saving.." er admin-tilgangen din opprettet riktig.

Valheim er et spill i konstant utvikling, og nye kommandoer vil bli lagt til fortløpende. Følg denne linken for oppdatert liste over kommandoer. Nedenfor vil du se en grunnleggende liste, slik den var ved lansering i Februar '21.


For å utføre admin-commands inne i spillet, må du først aktivere consolen i spillets launch-options. Dette gjøres ved å høyreklikke på spillet i Steam-biblioteket, velge Properties, og så lime inn følgende i feltet som heter Launch Options:

-console


Når dette er gjort kan du åpne consolen i spillet ved å trykke på F5. Skriv så inn ønsket kommando etterfulgt av Enter.

 

Kommando Beskrivelse
help Viser alle tilgjengelige kommandoer
kick [navn/ip/userID] Kicker en spiller
ban [navn/ip/userID] Banner (utestenger) en spiller
unban [ip/userID] Unbanner (fjerner utestengelse) for en spiller
banned Viser liste over alle utestengte spillere
ping Sender en ping-forespørsel til serveren for å sjekke forsinkelse (latency)
lodbias [nummer] Setter lod bias distanse (level of detail). Hvis tom vises nåværende lodbias. Denne er som standard 1.5
info Viser systeminfo

 

  • 1 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Relaterte artikler

Valheim | Server fungerer ikke etter re-installasjon

Om du nylig har re-installert din Valheim server og opplever at serveren ikke fungerer, er det...

Valheim | Automatisk World-Backup

NB! Alle servere kjøpt/re-installert etter 16. Februar 2021 vil leveres med en pre-konfigurert...

Valheim | Hvordan koble til server

Det er flere måter å koble til en Valheim-server på. I denne artikkelen tar vi for oss Join...

Valheim | Hvordan velge seed

Valheim-serveren kan på tidspunktet denne artikkelen skrives (Mars '21) ikke sette en spesifikk...

Valheim | Endre innstillinger som navn, world og passord

Du kan endre innstillinger som navn, world og passord for din Valheim-server fra ditt Game...

Powered by WHMCompleteSolution