MORDHAU admin-console kommandoer

Åpne admin-consolen når du er koblet til serveren for å skrive inn kommandoene. Om du er usikker på hvordan du åpner admin-consolen, kan du følge stegene HER.

Komplett MORDHAU admin-console liste pr. Juni 2019:

 • adminlogin <password> – this one is required to perform any other admin command
 • adminlist  handy for listing all the current admins in the server
 • adminadd <STEAMID64> – use this to add a new admin to that adminlist
 • removeadmin <STEAMID64>  made a mistake? This one removes the specified admin from the admin list
 • changelevel <map name> – can be used to change the map
 • restartlevel  restart play on the current map you’re on
 • kick <user name / steamid64> – you guessed it, kicks whoever you nominate
 • ban <user name / steamid64) – not content to kick someone? This one bans them entirely
 • unban <user name / steamid64) – we’ve all made mistakes, use this to unban someone
 • banlist – lists banned players – this one is useful for keeping track of everyone you’ve banned
 • exit – you guessed it, exits Mordhau game program
 • disconnect – use this to disconnect from the server
 • demorec name – a command for starting a recording demo
 • demostop – use this to stop the demo recording
 • demoplay – plays the demo back
 • Stat FPS – displays the FPS counter
 • slomo <value> – slows play down – for example, slomo .5 will get you 50% speed, and slomo 2 will get you 200% speed
 • slomo x – chuck a number after this one and it will change the speed of the game (slomo 2 for double speed, and slomo .5 for half speed)
 • m.showcrosshair 0 – disables crosshair and needs to be typed again after game relaunch
 • m.inverseattackdirection 1 – inverts your required attack direction (default is moving toward windup direction for an attack, and command make it so you can just move mouse in direction of your attack)
 • 0 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Relaterte artikler

Hvordan åpne admin-consolen i MORDHAU

MORDHAU har som standard satt knappen for admin-console til "Tilde". Dette er knappen som er til...

MORDHAU map liste

Dette er listen over alle tilgjengelige kart for MORDHAU serverne pr. Juni 2019: Front Line:...

Hvordan koble til serverens FTP-område med en FTP-klient

Denne artikkelen beskriver hvordan du kobler til din spillservers FTP-område ved hjelp av en...

Automatisk oppdatering av server

Du kan manuelt oppdatere din gameserver ved å klikke på "Oppdater Server"-knappen i Game Panelet....

Game Panel | Legge til underbruker

Om du ønsker å gi en venn tilgang til din spillservers kontrollpanel, kan du legge hen inn...

Powered by WHMCompleteSolution